Jump to content
  Chatbox
  You don't have permission to chat.
  Load More
 1. Người Việt TV

  1. 3
   posts
  2. 251
   posts
  3. Quê Nhà & Quê Người

   Với nhà văn Huy Phương

   121
   posts
  4. 135
   posts
  5. 45
   posts
  6. Giờ Giải Ảo

   Với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa

   268
   posts
 2. Tin Tức Thời Sự

  1. 1,306
   posts
  2. 758
   posts
  3. 4,675
   posts
  4. 135
   posts
  5. 627
   posts
  6. 165
   posts
  7. 491
   posts
  8. 59
   posts
  9. 18
   posts
 3. Đời Sống Xã Hội & Tâm Linh

  1. 75
   posts
  2. 132
   posts
  3. 3
   posts
  4. 39
   posts
 4. Văn Hóa & Nghệ Thuật

  1. 201
   posts
  2. Lịch Sử

    

    

   197
   posts
  3. 7
   posts
  4. 47
   posts
  5. 97
   posts
 5. Âm Nhạc

  1. 51
   posts
  2. 2,678
   posts
  3. 32
   posts
 6. Điện Ảnh

  1. 7
   posts
  2. 2
   posts
 7. Thư Giãn

  1. 170
   posts
 • Posts

  • Lưu ý ! đễ xem được video bạn cần phải click vào chổ trên top right của web browser. xem hình chỉ dẩn .
  • Chính quyền Trump coi vụ Hong Kong là chuyện nội bộ của Trung Cộng. Đấy là một sai lầm cần được Quốc hội Mỹ sửa sai vì một giá trị tinh thần của Hoa Kỳ là nhân quyền trong khi Bắc Kinh vẫn xâm phạm vào nội tình của Mỹ. Hoa Kỳ nên khai thác vụ khủng hoảng tại Hong Kong hiện nay để Bắc Kinh mất chính nghĩa trên diễn đàn quốc tế và để Tập Cận Bình phải lui về thế thủ.
  • Chính quyền Trump coi vụ Hong Kong là chuyện nội bộ của Trung Cộng. Đấy là một sai lầm cần được Quốc hội Mỹ sửa sai vì một giá trị tinh thần của Hoa Kỳ là nhân quyền trong khi Bắc Kinh vẫn xâm phạm vào nội tình của Mỹ. Hoa Kỳ nên khai thác vụ khủng hoảng tại Hong Kong hiện nay để Bắc Kinh mất chính nghĩa trên diễn đàn quốc tế và để Tập Cận Bình phải lui về thế thủ.
  • Trung Cộng coi Hoa Kỳ là thế lực cản trở sự hồi phục của mình và Bắc Kinh lặng lẽ mở cuộc chiến không tiếng nổ nhằm làm suy yếu sức mạnh của Mỹ. “Hoạt Ngữ Chiến” không là cuộc chiến tuyên truyền của Bắc Kinh mà còn có tám ngả tấn công chìm nổi vào hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội và giáo dục của Hoa Kỳ. Nước Mỹ có nên tự giải ảo hay chưa?
  • Trung Cộng coi Hoa Kỳ là thế lực cản trở sự hồi phục của mình và Bắc Kinh lặng lẽ mở cuộc chiến không tiếng nổ nhằm làm suy yếu sức mạnh của Mỹ. “Hoạt Ngữ Chiến” không là cuộc chiến tuyên truyền của Bắc Kinh mà còn có tám ngả tấn công chìm nổi vào hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội và giáo dục của Hoa Kỳ. Nước Mỹ có nên tự giải ảo hay chưa?
  • Download 20.89 MB SUBSCRIBE    Caodai Pagoda, Mountain View, Texas BPSOS: "Chi Phái Tây Ninh 1997 thảm bại trong sứ mạng thi hành Nghị Quyết 36" UPDATEDUPDATED 1 DAY AGO BY THANH VI Phán quyết của Bộ Thương mại Hoa kỳ BPSOS: "Ngày 25 tháng 7 Hội Đồng Xét Xử (Trademark Trial and Appeal Board, TTAB) của Bộ Thương Mại Hoa Kỳ quyết định huỷ giấy phép cầu chứng thương hiệu trước đây đã cấp cho một tổ chức tôn giáo trá hình do Đảng Cộng Sản Việt Nam dựng lên năm 1997 nhằm diệt Đạo Cao Đài gốc. "Thành quả to lớn này đạt được chỉ trong vòng hơn 14 tháng kể từ ngày Thánh Thất Mountain View nộp đơn yêu cầu Bộ Thương Mại huỷ giấy phép cấp cho tổ chức Cơ Quan Truyền Giáo Hải Ngoại (Caodai Overseas Missionary) mà Ông Trần Quang Cảnh, trưởng ban đại diện tại hải ngoại của Chi Phái Tây Ninh, tổ chức tôn giáo quốc doanh do chính Đảng Cộng Sản Việt Nam ra chỉ thị thành lập năm 1997."       US Trademark Trial and Appeal Board's decision BPSOS - Vietnam Advocacy Project     Nguyên nhân có vụ kiện này?   Thông báo về lý do có vụ kiện này - Trang 1 BPSOS - Vietnam Advocacy Project     Thông báo về lý do có vụ kiện này - Trang 2 BPSOS - Vietnam Advocacy Project   Thực chất của Chi Phái Tây Ninh 1997 Sau khi thu thập hàng loạt bằng chứng về sự đàn áp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối với Đạo Cao Đài trong suốt hai thập niên, BPSOS cho biết: "Trong tất cả các tôn giáo bị bách hại, Đạo Cao Đài bị nặng nhất. Năm 1978, Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh Tây Ninh ra “bản án Cao Đài” nhằm xoá sổ cơ cấu hành chánh của Đạo Cao Đài. Năm 1997 Đảng Cộng Sản dựng lên chi phái Cao Đài Tây Ninh mà họ hoàn toàn kiểm soát trong kế sách từng bước thay thế Đạo Cao Đài bằng tổ chức tôn giáo quốc doanh này. "Ông Nguyễn Thành Tám, hiện là người đứng đầu Chi Phái Cao Đài 1997, đã từng là Đại Biểu Quốc Hội của chế độ và là Uỷ Viên của Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh Tây Ninh, cơ quan đã ra bản án Cao Đài. "Năm 2010, sau khi đã chiếm xong Toà Thánh Tây Ninh và hầu hết các thánh thất Cao Đài ở trong nước, Chi Phái 1997 bắt đầu vươn ra hải ngoại để thu phục dần các cộng đồng Cao Đài ở Hoa Kỳ và sau đó ở khắp thế giới. Họ không hề che đậy chủ trương này: “Đó là việc đồng đạo hải ngoại đã bắt đầu tự động trở về phục tùng Hội Thánh, còn Nhà Nước CHXHCNVN qua Ban Tôn Giáo Chính Phủ có thể xem như đã thành công thi hành Nghị quyết 36.”  Bằng chứng cho thấy sự liên hệ giữa Chi phái 1997 với Nghị quyết 36 của chính quyền Cộng sản Việt Nam (Chi phái 1997 đã gỡ trang này khỏi trang mạng của họ, đây là bản lưu của BPSOS)        Bằ̀ng chứng cho thấy liên hệ giữa Chi phái 1997 với Nghị quyết 36 BPSOS - Vietnam Advocacy Project     Chi phái 1997 thi hành Nghị Quyết 36 Cũng theo BPSOS: "Năm 2011 Ông Tám giao cho Ông Trần Quang Cảnh, một công dân Hoa Kỳ, “hướng dẫn chức sắc, chức việc và tín đồ nam, nữ ở nước ngoài hướng về Hội Thánh Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh”, đặt trụ sở hoạt động tại tư gia của Ông Cảnh ở Westminster, California. "Năm 2012 Ông Cảnh đăng ký Cơ Quan Truyền Giáo Hải Ngoại (Caodai Overseas Missionary) với tiểu bang California. "Năm 2014, tổ chức này cầu chứng danh xưng chính thức của Đạo Cao Đài là “Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ - Toà Thánh Tây Ninh” làm thương hiệu riêng. Năm 2015, Cơ Quan Quản Lý Các Bằng Phát Minh và Thương Hiệu (USPTO) thuộc Bộ Thương Mại của Hoa Kỳ cấp giấy phép thương hiệu tạm thời cho tổ chức của Ông Cảnh." Nếu Ông Cảnh hoàn tất thủ tục cầu chứng và giấy phép trở thành vĩnh viễn thì xem như danh xưng của toàn Đạo Cao Đài sẽ nằm trong tay của chi phái Cao Đài quốc doanh.  Vì giấy phép cầu chứng có giá trị toàn thế giới, khi ấy Đạo Cao Đài chỉ còn là hình thức bên ngoài mà bên trong là chi phái quốc doanh do Đảng Cộng Sản Việt Nam dựng lên và hoàn toàn kiểm soát. Nhưng họ không ngờ đã bị quật ngược lại bởi một nhóm tín đồ Cao Đài ở Hoa Kỳ với quyết tâm bảo vệ cơ đạo. Vụ kiện thứ nhất Đầu năm 2018, khi nghiên cứu kế hoạch để giúp Đạo Cao Đài thoát nạn, BPSOS khám phá âm mưu của chi phái Cao Đài quốc doanh để chiếm trọn danh xưng của Đạo Cao Đài. “Khi được chúng tôi báo động, Thánh Thất Cao Đài ở Mountain View (Dallas, Texas) xung phong đứng đơn yêu cầu chính quyền Liên Bang rút lại giấy phép cầu chứng thương hiệu đã cấp tạm thời cho tổ chức của Ông Cảnh,” Tiấn sĩ Nguyễn Đình Thắng giải thích. BPSOS đã trích 60,000 Mỹ kim từ Quỹ Pháp Lý cho Công Lý để ứng trước chi phí luật sư. Quỹ này được BPSOS thành lập năm 2017 nhằm giúp các cá nhân và tổ chức người Việt ở Hoa Kỳ tự bảo vệ trước sự bất công bằng các biện pháp pháp lý. Đơn khiếu nại gửi Bộ Thương Mại được nộp ngày 18 tháng 5 năm 2018. Ngày 25 tháng 7 năm 2019, Hội đồng này ra quyết định huỷ tắt giấy phép cầu chứng đã cấp cho tổ chức Cơ Quan Truyền Giáo Hải Ngoại, cánh tay nối dài ra hải ngoại của Chi Phái 1997.   BPSOS: “Chi phái Cao Đài Tây Ninh quốc doanh là tổ chức trá hình tôn giáo để tiêu diệt đạo Cao Đài”   Ý nghĩa của phán quyết này? Theo Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch của BPSOS: "Trước hết và trên hết, thành quả này mang ý nghĩa lịch sử. Qua vụ kiện, nay toàn bộ hồ sơ chứng minh danh hiệu chung của toàn Đạo Cao Đài được lưu trữ vĩnh viễn trong văn khố của Phòng Quản Lý Các Phát Minh Và Thương Hiệu thuộc Bộ Thương Mại Hoa Kỳ. Nghĩa là sẽ không bất kỳ ai có thể cầu chứng tên chung của Đạo Cao Đài làm thương hiệu riêng được nữa. Đây là một kỳ tích trong nỗ lực bảo vệ cơ đạo của quý vị. "Một ý nghĩa không kém quan trọng là, cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ đã phán quyết rằng tổ chức do Đảng Cộng Sản Việt Nam dựng lên năm 1997 không là Đạo Cao Đài, dù nó đã đổi tên cho gần giống với Đạo Cao Đài để rồi mạo nhận là Đạo Cao Đài. Phán quyết có hiệu lực quốc tế này là căn cứ pháp lý để phân định sự khác biệt giữa Chi Phái 1997 và Đạo Cao Đài. "Ý nghĩa thứ ba là, văn bản phán quyết này sẽ giúp quốc tế hiểu rằng Chi Phái 1997 được Đảng Cộng Sản Việt Nam dựng lên để diệt Đạo Cao Đài qua kế sách mạo nhận là Đạo Cao Đài để rồi chiếm đóng Toà Thánh Cao Đài, đánh chiếm hầu hết các Thánh Thất Cao Đài, và ép các tín đồ Cao Đài phải tùng phục. "Phán quyết này cũng cho thấy Thánh Thất Mountain View đã thành công khi dùng luật Hoa Kỳ để bẻ gãy sứ mạng thi hành Nghị Quyết 36 mà Đảng Cộng Sản Việt Nam đã giao cho Chi Phái 1997. "Cuối cùng, phán quyết này lột tả bản chất của Chi Phái 1997 là một tổ chức tội phạm ở Việt Nam đã và đang xuất khẩu hành vi tội phạm sang Hoa Kỳ. Điểm này liên quan mật thiết đến vụ kiện thứ hai." Vụ kiện thứ hai Ngày 13 tháng 6 vừa qua, Thánh Thất Mountain View cùng 2 tín đồ Cao Đài ở Dallas, Texas nộp đơn kiện Ông Nguyễn Thành Tám, chi phái Cao Đài quốc doanh, Ông Trần Quang Cảnh, Cơ Quan Truyền Giáo Hải Ngoại của Ông Cảnh, và 3 người đồng loã ở Hoa Kỳ là các Ông Đặng Phước Reng, Phạm Văn Hiến và Nguyễn Quốc Dũng. Căn cứ pháp lý của đơn kiện là các hành vi phỉ báng, hoạt động có âm mưu, cố tình gây tổn thất tâm lý, và phục vụ cho một băng đảng tội phạm ở ngoại quốc. Ngày 26 tháng 7, thủ tục tống đạt đơn kiện đến tất cả bị đơn đã hoàn tất. Khoảng cuối tháng 8, toà án sẽ lên lịch xét xử. Các bị đơn và đặc biệt Ông Nguyễn Thành Tám và Chi Phái 1997 có 2 chọn lựa: một là ra toà, hai là tránh không ra toà. Nếu ra toà thì họ sẽ bị đối chất về nhiều vấn đề, nhưng quan trọng và lý thú nhất là tính chất tổ chức tội phạm của Chi Phái 1997. Họ sẽ phải biện minh cho việc đóng chiếm Toà Thánh Tây Ninh và nhiều trăm thánh thất của Đạo Cao Đài ở khắp nơi, các hành vi bạo hành đối với các tín đồ Cao Đài trung kiên, các hành vi sách nhiễu tín đồ Cao Đài trung kiên trong sinh hoạt tôn giáo tại tư gia, hành vi ngăn chặn tín đồ Cao Đài chôn cất người thân, hành vi đập phá mồ mả của các tín đồ Cao Đài… Hồ sơ về các hành vi tội phạm của họ kéo dài trên 2 thập niên đã được BPSOS đúc kết thành tài liệu, sẵn sàng để đem ra sử dụng tại toà: Nay lại có thêm một hành vi đã được Hội Đồng TTAB xác nhận: mạo nhận danh nghĩa để chiếm đoạt danh xưng của tôn giáo Cao Đài. Nếu không ra toà thì các bị đơn đương nhiên thua kiện, nghĩa là mặc nhiên thừa nhận họ thuộc băng đảng tội phạm có tổ chức và chấp nhận bồi thường tổn thất cho các nguyên đơn. Tiến sĩ Thắng cho biết: “Vụ kiện chi phái Cao Đài quốc doanh tại tòa án Hoa Kỳ không là vụ duy nhất, chúng tôi đang chuẩn bị một số vụ kiện khác nữa.”    
  • RFA 2019-08-16     Bà Lê Thị Thu Hằng, Phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Việt Nam.  AFP   Truyền thông loan tin người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng, vào ngày 16 tháng 8 khi bị báo giới trong và ngoài nước hỏi về việc tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc trở lại hoạt động xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam đã lặp lại tuyên bố như những lần khác. Cụ thể theo lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng thì thông tin của các cơ quan chức năng cho biết vào ngày 13 tháng 8, tàu khảo sát Hải Dương 8 và một số tàu hộ tống của Trung Quốc đã trở lại xâm phạm vùng b iển Việt Nam. Bà Hằng nhắc lại đây là vùng biển hoàn toàn thuộc chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam được xác định theo các qui định của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982. Cũng theo lời bà Lê Thị Thu Hằng thì Việt Nam đã giao thiệp với Trung Quốc, phản đối việc Trung Quốc tái diễn vi phạm nghiêm trọng, yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ nhóm tàu nói trên ra khỏi vùng biển của Việt Nam, tôn trọng chủ quyền và quyền tài phán, các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam theo UNCLOS 1982 và luật pháp Quốc tế. Tàu khảo sát Hải Dương Địa Chất 8 và các tàu hộ tống vào ngày 3 tháng 7 đi vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam tại khu vực Bãi Tư Chính. Đến ngày 7 tháng 8 tàu này rút về Đá Chữ Thập và đến ngày 13 tháng 8 quay lại với các tàu hải cảnh hộ tống.
  • Ông Đỗ Thông Minh đang tới miền Nam California để giới thiệu một số sách mới xuất bản. Người Việt Ti Vi nhân dịp này mời ông tới để Nhà báo Ngô Nhân Dụng hỏi qua về nội dung các sách mới này. Ông Đỗ Thông Minh đã du học ở Nhật Bản và sống tại đó trong 49 năm qua. Ông chuyên khảo cứu về lịch sử, văn hóa Việt Nam cũng như Nhật Bản và đã xuất bản gần 30 tựa sách. Ngoài bốn cuốn sách, ông còn giới thiệu một bộ lịch hàng ngày và thay đổi nội dung mỗi trang lịch với những thông tin hữu ích về văn hóa, luân lý, tư tưởng Á Đông.
  • Ông Đỗ Thông Minh đang tới miền Nam California để giới thiệu một số sách mới xuất bản. Người Việt Ti Vi nhân dịp này mời ông tới để Nhà báo Ngô Nhân Dụng hỏi qua về nội dung các sách mới này. Ông Đỗ Thông Minh đã du học ở Nhật Bản và sống tại đó trong 49 năm qua. Ông chuyên khảo cứu về lịch sử, văn hóa Việt Nam cũng như Nhật Bản và đã xuất bản gần 30 tựa sách. Ngoài bốn cuốn sách, ông còn giới thiệu một bộ lịch hàng ngày và thay đổi nội dung mỗi trang lịch với những thông tin hữu ích về văn hóa, luân lý, tư tưởng Á Đông.

×
×
 • Create New...