Sign in to follow this  
Followers 0

Trump-Kim họp thượng đỉnh (2/2)

1 post in this topic

Tổng Thống Trump và lãnh tụ CS Bắc Hàn Kim Jong Un sẽ gặp nhau vào tháng Năm sắp tới. Như vậy, rõ ràng Kim đã đạt mong ước mà cả cha và ông nội không làm được, là ngồi thảo luận với lãnh đạo Hoa Kỳ. Kim đã hứa hẹn gì để được ông Trump đồng ý gặp?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0