Sign in to follow this  
Followers 0

Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ giữ vài trò độc lập (2/2)

1 post in this topic

Hôm 17 Tháng Tư, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đưa ra phán quyết rằng luật di trú trục xuất người phạm tội bạo động là mơ hồ và vi hiến. Đây là một thất bại của chính quyền Donald Trump – và nhờ lá phiếu của Thẩm Phán Neil Gorsuch, người được ông Trump đề cử vào Tối Cao Pháp Viện. Ông Gorsuch cùng với các thẩm phán này cho rằng luật hiện hành không xác định rõ ràng như thế nào là phạm tội bạo động. Và luật di trú trục xuất người phạm tội bạo động là mơ hồ và vi hiến.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0