Sign in to follow this  
Followers 0

Sắc luật hành pháp của TT Trump và vấn đề đi dân(1/4)

1 post in this topic

Show1-Thumb-TUE-576.jpg?resize=218%2C150

 

Thẩm phán Liên bang Phan Quang Tuệ từng làm việc nhiều năm tại Tòa Di Trú San Francisco nhận định về vấn đề Tổng Thống Trump ký sắc lệnh hành pháp ngưng mọi nhập cảnh của công dân từ bảy quốc gia với đa số dân theo đạo Hồi Giáo.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0