Sign in to follow this  
Followers 0

Đảng thua dân trong biến cố Đồng Tâm (1/2)

1 post in this topic

2_Dang_thua_1280.jpg?resize=218%2C150

 

Ðảng Cộng Sản sẽ giải quyết nhanh chóng vụ Ðồng Tâm. Càng kéo dài thì càng mất mặt. Một chế độ độc tài bắt đầu lung lay khi bộ máy đàn áp không còn làm cho dân sợ hãi nữa.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0