Sign in to follow this  
Followers 0

Người-Việt TV Phỏng vấn nhà báo Bùi Tín-kỳ1(1/2)

1 post in this topic

Ky-1-1080.jpg?resize=218%2C150

Nhà báo Đinh Quang Anh Thái, Người-Việt TV phỏng vấn nhà báo Bùi Tín đến từ nước Pháp. Một số suy nghĩ và nhận định của ông Bùi Tín về tình hình chính trị Việt Nam hiện nay. Những phân hóa ngày càng sâu sắc và rõ nét giữa “ Ý Đảng và Lòng dân “. Một xã hội phồn vinh giả tạo, nợ công chồng chất, đang bị xâu xé bỡi các nhóm đặc quyền lợi ích mà trên hết là Đảng Cộng sản Việt Nam, với guồng máy cai trị nô dịch cho Trung Cộng.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0