Sign in to follow this  
Followers 0

New York trung tâm tài chính Hoa Kỳ (1/2)

1 post in this topic

ThumbNewYork-A.jpg?resize=218%2C150&ssl=

New York là một tiểu bang ở vùng đông bắc Hoa Kỳ. New York là một trong mười ba thuộc địa ban đầu hình thành nên Hoa Kỳ. Với khoảng 19.8 triệu dân vào năm 2015, nước này là tiểu bang đông dân thứ tư của Hoa Kỳ. Để phân biệt nó với thành phố cùng tên, đôi khi nó được gọi là Bang New York.New York là một trong những đô thị đông dân nhất trên thế giới.Thành phố New York là một thành phố toàn cầu, trụ sở chính của Liên hiệp quốc và đã được mô tả là thủ đô văn hoá, tài chính và phương tiện truyền thông trên thế giới, cũng như thành phố có kinh tế mạnh nhất thế giới.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0