Sign in to follow this  
Followers 0

Sinh hoạt trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt (2/2)

1 post in this topic

Người Việt trên đất Mỹ, thay vì phát triển những đức tính của con người Việt Nam và học hỏi những điều tốt đẹp của đất nước Hoa Kỳ, thì trong sinh hoạt hàng ngày lại có những hành động chưa được xem là văn minh, cần phải sửa đổi cho phù hợp với nếp sống của một đất nước văn minh.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0